سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به نام خدایی که در این نزدیکی است 

یک روز می رسد که آدم ها لالت می کنند 

نه اینکه جرات حرف زدن نداشته باشی 

بارها آزاد و رها سخن گفته ای .

بارها شهامت ابراز هر احساسی را آزموده ای .

اما یک روز از راه میرسد که 

 دوستت دارم ها و دوستت ندارم ها را مثل بغضی سنگین  قورت می دهی ، 

و زیر سایه ی سکوت زندگی ات را شروع می کنی 

و خیال نکنید  این روزها ، روزهای بدی هستند 

روزهایی که بی دغدغه احساسات و حرفهایت برای خودت هستند ، نه اینکه احساست مرده باشد ؛ فقط خودت هستی و حرفهای نگفته ات ، خوبی این حالت اینست که 

دیگر مورد قضاوت قرار نمی گیری ..  

کمی بعدتر روزهایی می آیند که می فهمی 

همان آدم ها که لالت کرده اند ؛ حتی سردی سکوتت را حس نکرده اند.  

آن وقت بهترین دوران عمرت از راه رسیده است. 

میخزی درون خودت و در غار تنهایی ات ، تنهاو تنها  برای خودت زندگی می کنی .


+ تاریخ شنبه 96/9/18ساعت 1:11 صبح نویسنده جویبار | نظر

دعای عظم البلا