سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به نام خدایی که در این نزدیکی است

دلـم حال و هــوایی تــــازه دارد 

وچشم انداز ، بــی انـدازه دارد 

دلم از خستگی هایش گذر کرد 

و با مـــــاه تو جانی تــــازه دارد

 


+ تاریخ شنبه 94/3/30ساعت 10:34 صبح نویسنده جویبار | نظر

دعای عظم البلا