سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به نام خدایی که در این نزدیکی است

باد بهار را با خود می برد
 
و هنوز پنجره ها بسته اند 

مبادا غباری روی مبل ها بنشیند !

+ تاریخ سه شنبه 94/2/22ساعت 9:40 عصر نویسنده جویبار | نظر

دعای عظم البلا