سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به نام خدایی که در این نزدیکی است 

زمستان است 
دلم می خواهد بروم آسمان 
و کمی برف بیاورم 
و بریزم روی سر کودکان شهرم 
تا این قدر برف شادی نخرند ...
تا آدم برفی بسازند
و برای آدم برفی هایشان لبخندو شال ببرند ...
 
وبریزم  روی تن لخت درختان 
تا برهنه نباشند 
و جای  برگ ها این قدرخالی نباشد !
 
مشتی برف اگر آسمان به من می داد 
می ریختم روی لبه ی پنجره ها 
و بالای دیوارها و پشت بام ها 
تا پاروها هم احساس بودن کنند . 

کمی برف اگر بود  ...
می گذاشتم روی تاقچه ی اتاقم 
و به ستاره های یخی خیره می شدم 
و به افولشان ..
ستاره اگر ستاره باشد ، غروبش هم زیباست !

مشتی برف اگر ..
راستی آسمان چرا گاهی
اینقدر سختت می شود بباری ؟ 
شهر من دلش برف می خواهد 
و باران ...!
.
.
.


+ تاریخ شنبه 92/11/12ساعت 8:11 صبح نویسنده جویبار | نظر

دعای عظم البلا