سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به نام خدایی که در این نزدیکی است 

آتشی بردار ، گرمشان کن ! 

هیچ وقت روی خورشید را ندیده اند 

سنگهای درون غار !

 


+ تاریخ شنبه 92/10/7ساعت 8:57 صبح نویسنده جویبار | نظر

دعای عظم البلا