سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به نام خدایی که در این نزدیکی است 

پیچک های شهر ،

آی  پیچک های زیبای شهر 

که تکیه کرده اید به دیوارها 

زیباییتان افزون

سبزینه هاتان پررنگ  باد 

آی ، ای پیچک ها 

 که چشم ها را می نوازید 

 و خیال آدم  را می برید به چمن زار 

به علف زار 

به بوی تازه ی سبزه زار 

این دیوارها که ایستاده اند پشت شما 

، فقط دیوارند ، دیوار ! 

و دیوارها حتی اگر شیشه ای  باشند 

نسبشان  می رسدبه سنگ ! 

حواستان هست ؟

این ها صورت آسمان را هم خراشیده اند  

آی پیچک ها که جای پایتان 

مانده روی تن دیوارها 

خورشید با لبخندش نشسته  آن بالا  

گام هایتان استوار !

راهتان پر رهرو باد  ! 

 


+ تاریخ شنبه 92/9/23ساعت 6:11 عصر نویسنده جویبار | نظر

دعای عظم البلا