سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به نام خدایی که در این نزدیکی است 


 دسترنج ِ تمام  ِ عمرت را 

به باد می دهند گاهی 

رنج هایی که ، 

دستهایشان گریبان زندگی را 

می فشارند !


+ تاریخ دوشنبه 93/8/26ساعت 11:6 عصر نویسنده جویبار | نظر

به نام خدایی که در این نزدیکی است 

 

چه گناهی داشت 

کوچه ی بن بستی

که تــــــو

آن را ، شاهراه اصلی زندگی ات

پنداشته بودی ؟!!

این بد و بیراه ها را

 نثار قدم هایی کن 

که راه را از چاه نمی شناسند !

 

 

 


+ تاریخ پنج شنبه 93/8/22ساعت 5:31 عصر نویسنده جویبار | نظر

دعای عظم البلا